Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Chorzowie Mariusz Siwiec

 

ul. Wolności 41 pok.5
41-500 Chorzów

NR RACHUNKU:
Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Chorzowie
20 1090 2024 0000 0001 2019 5128

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Mariusz Siwiec działa we właściwości Sądu Rejonowego w Chorzowie, która obejmuje miasta: Chorzów
i Świętochłowice oraz teren całego kraju zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

'